Faculty

  Agad Tantra

  • Name: Dr. Sorab Gaind (AYRB01406)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 31-5-1986

   DOJ : 11-11-2020

   Email Id : dr.sorabgai@gmail.com

   Phone No. : 9796898740

   Registration No. : 1522

   Qualification : MD (Ayd) Rasa Shastra

   Address : H. No. 254, Nai Basti, Jammu

  • Name: Dr. Shweta Chauhan (AYRB01762)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 26-12-1987

   DOJ : 12-05-2022

   Email Id : shwetapchauhan@gmail.com

   Phone No. : 9797269835

   Registration No. : 1203 (Ayd)

   Qualification : M.D (Ayu) Rasa Shastra evam Bhaishjya Kalpana

   Address : H.No. 22, Lane 2, Upper Shiv Nagar, Rehari

  Basic Principles

  • Name: Dr. Venandana (AYSS01138)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 9-2-1991

   DOJ : 25-3-2021

   Email Id : drvenandana@gmail.com

   Phone No. : 990606007

   Registration No. : 1630

   Qualification : M.D.(Ayd) Samhita

   Address : Kot Bhalwal, Jammu

  • Name: DR. SHILPA GUPTA (AYSS01942)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 26-11-1991

   DOJ : 28-12-2023

   Email Id : drshilpag.2611@gmail.com

   Phone No. : 8580741678

   Registration No. : 1835

   Qualification : MD (Ayd)

   Address : H. No. 210-A, W. No. 16, Udhampur

  • Name: Dr. Lakshmi Sameer Mahajan (AYSS01626)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 14-07-1990

   DOJ : 22-06-2021

   Email Id : mahajanlakshmijmu@gmail.com

   Phone No. : 9149464804

   Registration No. : 1674

   Qualification : M.D (Ayd) Samhita & Siddhant

   Address : H. No. 120 Mohalla Paharian Purani Mandi, Jammu

  • Name: TILAK RAJ SHARMA (AYSN00682)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 12-2-1994

   DOJ : 19-4-2023

   Email Id : t.r.sharma515@gmail.com

   Phone No. : 9697570515

   Qualification : M.A. Sanskrit

   Address : C/o Vishant Singh VPO Kot Near Shiv Mandir Kot Bhalwal

  Dravyaguna

  • Name: DR. KUMAR S.K (AYDG002021)

   Designation : Professor

   DOB : 08-07-1979

   DOJ : 03-02-2024

   Email Id : drkumarsk@gmail.com

   Phone No. : 9845103838

   Registration No. : 16453

   Qualification : MD (Ayd)

   Address : JIAR Staff Quarters, Nardni

  • Name: Dr. Prabhakar Shukla (AYDG-01444)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 20-06-1988

   DOJ : 29-09-2021

   Email Id : prabhakarshukla50@gmail.com

   Phone No. : 9456049041

   Registration No. : 61931

   Qualification : M.D (Ayu) Dravyaguna

   Address : H. No. 196, Shant NAGAR, Janipur Jammu

  • Name: Dr. Anamika Gupta (AYDG01628)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 27-02-1994

   DOJ : 22-03-2022

   Email Id : dranamika2720@gmail.com

   Phone No. : 8715810103

   Registration No. : 1811

   Qualification : MD (Ayd) Dravyaguna Vigyan

   Address : H. No. 88 Indra Colony, Lakar Mandi, Jammu

  Kaumarbhritya(Bal Roga)

  • Name: Dr. Jugal Kishore (AYKB-00594)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 18-1-1992

   DOJ : 23-12-2019

   Email Id : drjugalkishore1801@gmail.com

   Phone No. : 9541686314

   Registration No. : 1678

   Qualification : M.D. (Ayd) Bal Roga

   Address : H. No. 18, Lane 6 Vasuki Nagar, Bantalab Jammu

  • Name: Dr. Sneha Gutkar (AYKC00743)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 05-06-1987

   DOJ : 30-09-2023

   Email Id : snehagutkar1@gmail.com

   Phone No. : 7889755422

   Registration No. : 1176

   Qualification : MD Kaumarbhritya

   Address : Lane No 2 H. No. 52 Phase-2 Suraksha Vihar, Paloura Top, Jammu

  Kayachikitsa

  • Name: Dr. Sharada (AYKC00633)

   Designation : Professor/Principal

   DOB : 12-10-1970

   DOJ : 8-2-2021

   Email Id : susharada@gmail.com

   Phone No. : 9886540088

   Registration No. : 10740

   Qualification : M.D (Ayu)

   Address : C/o Pooja Colony, Thathar, Bantalab Jammu

  • Name: Dr. Nitin Mahajan (AYKC-1814)

   Designation : Professor

   DOB : 16-8-1981

   DOJ : 14-10-2013

   Email Id : drnitin_mahajan@yahoo.co.in

   Phone No. : 9419119123

   Registration No. : 575

   Qualification : MD (Ayd) Kayachikitsa

   Address : Patel Nagar, Kathua

   Experience : 10 Years

  • Name: Dr. Poonam Gupta (AYKC-01244)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 3-12-1980

   DOJ : 27-12-2018

   Email Id : Drpoonamgupta03@gmail.com

   Phone No. : 9149696904

   Registration No. : 664

   Qualification : MD (Ayd) Kayachikitsa

   Address : Vasant Vihar, Trikuta Nagar, Jammu

  • Name: Dr. Ammana Sharma (AYKC03518)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 02-08-1994

   DOJ : 08-08-2023

   Email Id : aammnasharma0109@gmail.com

   Phone No. : 8899431516

   Registration No. : 1902

   Qualification : MD Kayachikitsa

   Address : W. No. 19, Shiva Nagar, Kathua

  • Name: Dr. Samiksha Sharma (Fresh)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 05-06-1987

   DOJ : 20-11-2023

   Email Id : samikshasharma2306@gmail.com

   Phone No. : 7006637179

   Registration No. : 1358

   Qualification : MD (Ayd)

   Address : Sector-2 Dream City, Muthi

  Kriya Sharir

  • Name: Dr. Vikas Gupta (AYKS-00320)

   Designation : Professor

   DOB : 30-3-1982

   DOJ : 09-08-2013

   Email Id : Guptavikas3003@gmail.com

   Phone No. : 9419158484

   Registration No. : 834

   Qualification : MD (Ayd) Kriya Sharir

   Address : Trikuta Nagar, Jammu

  • Name: Dr. Manu Sharma (AYKS00380)

   Designation : Professor

   DOB : 20-11-1983

   DOJ : 01-05-2021

   Email Id : dr.manusharma20@gmail.com

   Phone No. : 7780807024

   Registration No. : 830

   Qualification : M.D (Ayd) Kriya Sharir

   Address : H. No. 40 Sharika Nagar Gole Puli Talab Tillo, Jammu

  • Name: Dr. Rachin Shivgotra (AYKS-00431)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 15-3-1986

   DOJ : 01-10-2016

   Email Id : dr.rachinshivgotra@gmail.com

   Phone No. : 9622201557

   Registration No. : 1113

   Qualification : MD (Ayd) Kriya Sharir

   Address : Nai Basti, Jammu

  • Name: Dr. Gursimran Kaur (AYKS-00661)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 10-2-1989

   DOJ : 29-6-2019

   Email Id : dr.roshanayur@gmail.com

   Phone No. : 9796424453

   Registration No. : 1241

   Qualification : MD (Ayd) Kriya Sharir

   Address : 789, Sector-C Sainik Colony, Jammu

   Experience : 1 years 4 months

  • Name: Dr. Monica Salaria (AYKS00658)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 06-03-1989

   DOJ : 25-6-2019

   Email Id : monicasalaria@gmail.com

   Phone No. : 9419254755

   Registration No. : 1435

   Qualification : MD (Ayd) Kriya Sharir

   Address : H. No. 71, Lane 5, Block D Shiv Nagar, Jammu

   Experience : 1 years 4 months

  Panchkarma

  • Name: Dr. Supriya (AYPK00974)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 30-09-1993

   DOJ : 02-05-2022

   Email Id : rohillasupriya@gmail.com

   Phone No. : 9368581132

   Registration No. : 25688

   Qualification : M.D (Ayd) PANCHAKARMA

   Address : R/O 7, Rama Lane, Talab Tillu, Jammu

  • Name: Dr. Megha Sharma (AYKC-01801)

   Designation : Associate Prof.

   DOB : 14-1-1990

   DOJ : 19-4-2021

   Email Id : megha.sharma140190@gmail.com

   Phone No. : 9149897536

   Registration No. : 3584

   Qualification : M.D (Ayd) Kayachikitsa

   Address : Pooja Colony, Thathar Bantalab Road, Jammu

  • Name: Dr. Shakshi Kangotra (AYKC03082)

   Designation : Assitant Professor

   DOB : 23-02-1992

   DOJ : 05-10-2020

   Email Id : skangotra3209@gmail.com

   Phone No. : 9419103544

   Registration No. : 1590

   Qualification : M.D (Kayachikitsa)

   Address : R/o Chak Jagar, Nagbani, Jammu

  • Name: Dr. Parul (AYPK01401)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 19-3-1990

   DOJ : 28-12-2023

   Email Id : drparulgupta5@gmail.com

   Phone No. : 9990505475

   Registration No. : 15825

   Qualification : MD

   Address : JIAR STAFF QUARTERS

  Prasuti Tantra & Stri Roga

  • Name: Dr. Harmeet Kour (AYST01314)

   Designation : Associate Prof.

   DOB : 17-11-1982

   DOJ : 5-5-2021

   Email Id : drharmeetkour1711@gmail.com

   Phone No. : 9697122134

   Registration No. : 1130

   Qualification : M.S (AYd) Shalya Tantra

   Address : H. No. 89 Rani Talab Digiana, jammu

  • Name: Dr. Divya (AYPS01592)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 14-4-1994

   DOJ : 18-12-2023

   Email Id : divyagupta482@gmail.com

   Phone No. : 8607407850

   Registration No. : 25650

   Qualification : MD (Ayd)

   Address : Staff Quarters JIAR, Jammu

  Rachna Sharir

  • Name: Dr. Kunal Gupta (AYST00421)

   Designation : Associate Prof

   DOB : 21-10-1982

   DOJ : 11-5-2021

   Phone No. : 7006619456

   Registration No. : 707

   Qualification : M.S (Ayd) Shalya

   Address : Plot No. 34, Shopping Centre Bakshi Nagar, Jammu

  • Name: Dr. Hiteshi (AYST01856)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 28-7-1991

   DOJ : 18-5-2021

   Email Id : hiteshigupta91@gmail.com

   Phone No. : 9682509868

   Registration No. : 1665

   Qualification : M.S (Ayd) Shalya

   Address : H. No 109 near Krishna Building New Plot, Jammu

  Rasa Shastra

  • Name: Dr. Ajith K S (AYURB0819)

   Designation : Professor

   DOB : 25-06-1973

   DOJ : 27-01-2024

   Phone No. : 9886743437

   Registration No. : 11864

   Qualification : MD (Ayd)

   Address : JIAR Staff Quarters, Nardni

  • Name: Dr. Ashish Mahajan (AYRB00728)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 24-5-1985

   DOJ : 06-12-2016

   Email Id : ashishmajajan31@yahoo.co.in

   Phone No. : 9419158668

   Registration No. : 1181

   Qualification : MD (Ayd) Rasa Shastra & BK

   Address : Lakar Mandi, Jammu

  • Name: Dr. Akshat Magluria (AYRB01749)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 22-12-1991

   DOJ : 23-04-2022

   Email Id : akshat604@gmail.com

   Phone No. : 7006612765

   Registration No. : 1822

   Qualification : MD (Ayd) Rasa Shastra

   Address : W. No. 60 Near Tiny Tots School, Paloura Dhok, Jammu

  Rog Nidan

  • Name: Dr. Palvi Dubey (AYKC03460)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 18-5--1988

   DOJ : 3-7-2021

   Email Id : drpalvidubey@gmail.com

   Phone No. : 9419021229

   Registration No. : 1418

   Qualification : M.D (Ayd) Kayachikitsa

  • Name: Dr. Mansi Gupta (AYRN00828)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 3-12-1990

   DOJ : 16-4-2021

   Email Id : mansigupta@gmail.com

   Phone No. : 9797520774

   Registration No. : 1705

   Qualification : MD (Ayd) Rog Nidana

   Address : H. No. 2, Sec 1, Rajinder Nagar JDA Colony Phase 2 Bantalab , Jammu

  Shalakya

  • Name: Dr. Amol Ghadge Nanasaheb (AYSK00566)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 17-07-1983

   DOJ : 08-01-2024

   Phone No. : 8796515151

   Registration No. : I-78421

   Qualification : MD (Ayd)

   Address : JIAR Staff Quarters

  • Name: Dr. Neeru Bharti (AYST-01388)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 15-4-1990

   DOJ : 26-12-219

   Email Id : Drneerubharti1@gmail.com

   Phone No. : 6006846609

   Registration No. : 1391

   Qualification : MS (Ayd) Shalya Tantra

   Address : Kothey Kalyam Arnia, Jammu

  Shalya Tantra

  • Name: Dr. Harvinder Singh Bali (AYST-00683)

   Designation : Professor

   DOB : 27-10-1982

   DOJ : 01-12-2011

   Email Id : drharvindersinghbali.8@gmail.com

   Phone No. : 09796018779

   Registration No. : 746

   Qualification : M.S (Ayd) Shalya Tantra

   Address : Trikuta Nagar, Jammu

  • Name: Dr. Rahul Gupta (AYST-01660)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 4-10-1991

   DOJ : 04-11-2020

   Phone No. : 9086270756

   Registration No. : 1633

   Qualification : M. S (Ayu) Shalya Tantra

   Address : H. No. 201-A Salian Talab Udhampur, Jammu

  • Name: Dr. Poonam Bala (AYST02147)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 16-7-1988

   DOJ : 6-7-2021

   Phone No. : 9149628315

   Registration No. : 1397

   Qualification : M.S. Shalya Tantra

   Address : Chinore, Roop Nagar, Jammu

  Swasthvritta

  • Name: Dr. Bhuvaneswari G.R. (FRESH)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 01-05-1994

   DOJ : 5-01-2024

   Email Id : grbhubaneswari99@gmail.com

   Phone No. : 9655555841

   Registration No. : 1272

   Qualification : MD (Ayd)

   Address : Staff Quarters JIAR, Jammu