Faculty

  Agad Tantra

  • Name: Dr. Gopan G. (AYRB01601)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 25-05-1987

   DOJ : 14-04-2021

   Email Id : gopanbams@gmail.com

   Phone No. : 8075231833

   Registration No. : 12447

   Qualification : M.D (Ayu) Rasa Shastra evam Bhaishjya Kalpana

   Address : Staff uarters Nardni Raipur Bantalab

  • Name: Dr. Sorab Gaind (AYRB01406)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 31-5-1986

   DOJ : 11-11-2020

   Email Id : dr.sorabgai@gmail.com

   Phone No. : 9796898740

   Registration No. : 1522

   Qualification : MD (Ayd) Rasa Shastra

   Address : H. No. 254, Nai Basti, Jammu

  Basic Principles

  • Name: Dr. Lakshmi Sameer Mahajan (Fresh)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 14-07-1990

   DOJ : 22-06-2021

   Email Id : mahajanlakshmijmu@gmail.com

   Phone No. : 9149464804

   Registration No. : 1674

   Qualification : M.D (Ayd) Samhita & Siddhant

   Address : H. No. 120 Mohalla Paharian Purani Mandi, Jammu

  • Name: Dr. Venandana (AYSS01138)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 9-2-1991

   DOJ : 25-3-2021

   Email Id : drvenandana@gmail.com

   Phone No. : 990606007

   Registration No. : 1630

   Qualification : M.D.(Ayd) Samhita

   Address : Kot Bhalwal, Jammu

  • Name: Mrs. Anjani Kanna (AYSN-00205)

   Designation : Assistant Professor Sanskrit

   DOB : 13-2-1957

   DOJ : 20-12-1999

   Email Id : anjinikanna.15@gmail.com

   Phone No. : 9419124264

   Registration No. : -

   Qualification : MA, Sanskrit, MA Hindi

   Address : Trilokpur Camp Road, Jammu

   Experience : 21 years

  • Name: Dr. Jatinder Kumar (AYS01113)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 27-11-1985

   DOJ : 27-11-2019

   Email Id : drjeetu.84.85js@gmail.com

   Phone No. : 7006680426

   Registration No. : 1021

   Qualification : MD (Ayd) Samhita

   Address : H. No. 474 Shanti Nagar, Jammu

   Experience : 11 Months

  • Name: Dr. Santoshi Kumari (JIAR/57)

   Designation : Bio-Statistician

   DOB : 11-11-1988

   DOJ : 01-05-2018

   Email Id : santoshibhagat99@gmail.com

   Phone No. : 9469362015

   Registration No. : -

   Qualification : Ph.D, Biostatician

   Address : Janipur, Jammu

   Experience : 10 Months

  Dravyaguna

  • Name: Dr. Prabhakar Shukla (AYDG-01444)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 20-06-1988

   DOJ : 29-09-2021

   Email Id : prabhakarshukla50@gmail.com

   Phone No. : 9456049041

   Registration No. : 61931

   Qualification : M.D (Ayu) Dravyaguna

   Address : C/o Boys Hostel, Nardni Bantalab Road Jammu

  • Name: Dr. Vinny Narayan (Fresh)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 16-5-1988

   DOJ : 16-4-2021

   Email Id : vinnynarayan@gmail.com

   Phone No. : 9495278593, 6282262615

   Registration No. : 13074

   Qualification : MD (Ayd) Dravyaguna

   Address : Staff Quarters, Nardni Raipur, Bantalab Road, Jammu

  Kaumarbhritya(Bal Roga)

  • Name: Dr. Amrit Kapoor (AYKV 00302)

   Designation : Professor

   DOB : 20-11-1978

   DOJ : 01-07-2017

   Email Id : dramritkapoor@gmail.com

   Phone No. : 9419110571

   Registration No. : 522

   Qualification : MD (Ayd) Kaumarbhritya

   Address : Rehari, Jammu

   Experience : 11 Yrs 1 Months

  • Name: Dr. Jugal Kishore (AYKB-00594)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 18-1-1992

   DOJ : 23-12-2019

   Email Id : drjugalkishore1801@gmail.com

   Phone No. : 9541686314

   Registration No. : 1678

   Qualification : M.D. (Ayd) Bal Roga

   Address : H. No. 18, Lane 6 Vasuki Nagar, Bantalab Jammu

  • Name: Dr. Ganesh Kumar (Fresher)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 15-3-1992

   DOJ : 20-10-2020

   Email Id : ganeshkr72@gmail.com

   Phone No. : 8803093191

   Registration No. : 1647

   Qualification : M.D (Kaumarbhritya)

   Address : Bye Pass Sidhra, Jammu

  Kayachikitsa

  • Name: Dr. Sharada (AYKC00633)

   Designation : Professor/Principal

   DOB : 12-10-1970

   DOJ : 8-2-2021

   Email Id : susharada@gmail.com

   Phone No. : 9886540088

   Registration No. : 10740

   Qualification : M.D (Ayu)

   Address : C/o Janipur Jammu

  • Name: Dr. Nitin Mahajan (AYKC-1814)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 16-8-1981

   DOJ : 14-10-2013

   Email Id : drnitin_mahajan@yahoo.co.in

   Phone No. : 9419119123

   Registration No. : 575

   Qualification : MD (Ayd) Kayachikitsa

   Address : Patel Nagar, Kathua

   Experience : 7 Years

  • Name: Dr. Shrey B Shah (Fresh)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 08-11-1993

   DOJ : 01-06-2021

   Email Id : shreyji@gmail.com

   Phone No. : 9611401064

   Registration No. : 36378

   Qualification : M.D (Ayd) Kayachikitsa

   Address : Staff Quarters, Nardni Raipur Bantalab Road, Jammu

  • Name: Dr Abha Sharma (AYKC-02750)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 05-05-1986

   DOJ : 21-11-2020

   Email Id : aabha302004@gmail.com

   Phone No. : 9419614840

   Registration No. : 1142

   Qualification : MD (Ayd) Kayachikitsa

   Address : H. No. 21 Sec 1-A Trikuta Nagar, Jammu

   Experience : Exp: 9 Months

  • Name: Dr. Sukhdev Khatotra (AYKC-00290)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 5-6-1986

   DOJ : 17-8-2019

   Email Id : 05-06-1986

   Phone No. : 7889452996

   Registration No. : 1341

   Qualification : MD (Ayd) Kayachikitsa

   Address : H. No. 2 Lane 18 Greater Kailash, Jammu

   Experience : 2 year 3 months

  • Name: Dr. Poonam Gupta (AYKC-01244)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 3-12-1980

   DOJ : 27-12-2018

   Email Id : Drpoonamgupta03@gmail.com

   Phone No. : 9149696904

   Registration No. : 664

   Qualification : MD (Ayd) Kayachikitsa

   Address : Vasant Vihar, Trikuta Nagar, Jammu

   Experience : 3 Yrs 5 Months

  Kriya Sharir

  • Name: Dr. Vikas Gupta (AYKS-00320)

   Designation : Professor

   DOB : 30-3-1982

   DOJ : 09-08-2013

   Email Id : Guptavikas3003@gmail.com

   Phone No. : 9419158484

   Registration No. : 834

   Qualification : MD (Ayd) Kriya Sharir

   Address : Trikuta Nagar, Jammu

  • Name: Dr. Manu Sharma (AYKS00380)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 20-11-1983

   DOJ : 01-05-2021

   Email Id : dr.manusharma20@gmail.com

   Phone No. : 7780807024

   Registration No. : 830

   Qualification : M.D (Ayd) Kriya Sharir

   Address : H. No. 40 Sharika Nagar Gole Puli Talab Tillo, Jammu

  • Name: Dr. Monica Salaria (AYKS00658)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 06-03-1989

   DOJ : 25-6-2019

   Email Id : monicasalaria@gmail.com

   Phone No. : 9419254755

   Registration No. : 1435

   Qualification : MD (Ayd) Kriya Sharir

   Address : H. No. 71, Lane 5, Block D Shiv Nagar, Jammu

   Experience : 1 years 4 months

  • Name: Dr. Gursimran Kaur (AYKS-00661)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 10-2-1989

   DOJ : 29-6-2019

   Email Id : dr.roshanayur@gmail.com

   Phone No. : 9796424453

   Registration No. : 1241

   Qualification : MD (Ayd) Kriya Sharir

   Address : 789, Sector-C Sainik Colony, Jammu

   Experience : 1 years 4 months

  • Name: Dr. Rachin Shivgotra (AYKS-00431)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 15-3-1986

   DOJ : 01-10-2016

   Email Id : dr.rachinshivgotra@gmail.com

   Phone No. : 9622201557

   Registration No. : 1113

   Qualification : MD (Ayd) Kriya Sharir

   Address : Nai Basti, Jammu

   Experience : 4 years

  Panchkarma

  • Name: Dr. Nithin Kannan (AYPK-01027)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 8-3-1989

   DOJ : 1-6-2021

   Qualification : M.D. (Ayd) Panchkarma

   Address : Staff Quarters Nardni Raipur Bantalab Road, Jammu

  • Name: Dr. Megha Sharma (AYKC-01801)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 14-1-1990

   DOJ : 19-4-2021

   Email Id : megha.sharma140190@gmail.com

   Phone No. : 9149897536

   Registration No. : 3584

   Qualification : M.D (Ayd) Kayachikitsa

   Address : Pooja Colony, Thathar Bantalab Road, Jammu

  • Name: Dr. Shakshi Kangotra (Fresher)

   Designation : Assitant Professor

   DOB : 23-02-1992

   DOJ : 05-10-2020

   Email Id : skangotra3209@gmail.com

   Phone No. : 9419103544

   Registration No. : 1590

   Qualification : M.D (Kayachikitsa)

   Address : R/o Chak Jagar, Nagbani, Jammu

  Prasuti Tantra & Stri Roga

  • Name: Dr. Anjana Sharma (Fresh)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 02-11-1990

   DOJ : 06-07-2021

   Phone No. : 9796424030

   Registration No. : 1765

   Qualification : M.S. (Ayd) Shalya Tantra

   Address : Sec-10 Trikuta Nagar, Jammu

  • Name: Dr. Karishma Kapoor (Fresh)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 23-06-1990

   DOJ : 23-06-2021

   Email Id : karishmabarbie7@gmail.com

   Phone No. : 9538843334

   Registration No. : 1479

   Qualification : M.S (Ayd) Prasuti Tantra

   Address : H. No. 35, Apna Vihar, Kunjwani, Jammu

  • Name: Dr. Harmeet Kour (AYST01314)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 17-11-1982

   DOJ : 5-5-2021

   Email Id : drharmeetkour1711@gmail.com

   Phone No. : 9697122134

   Registration No. : 1130

   Qualification : M.S (AYd) Shalya Tantra

   Address : H. No. 89 Rani Talab Digiana, jammu

  Rachna Sharir

  • Name: Dr. Kunal Gupta (AYST00421)

   Designation : Associate Prof

   DOB : 21-10-1982

   DOJ : 11-5-2021

   Phone No. : 7006619456

   Registration No. : 707

   Qualification : M.S (Ayd) Shalya

   Address : Plot No. 34, Shopping Centre Bakshi Nagar, Jammu

  • Name: Dr. Hiteshi (Fresh)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 28-7-1991

   DOJ : 18-5-2021

   Phone No. : 9682509868

   Registration No. : 1665

   Qualification : M.S (Ayd) Shalya

   Address : H. No 109 near Krishna Building New Plot, Jammu

  Rasa Shastra

  • Name: Dr. Ashish Mahajan ((AYRB-00728))

   Designation : Associate Professor

   DOB : 24-5-1985

   DOJ : 06-12-2016

   Email Id : ashishmajajan31@yahoo.co.in

   Phone No. : 9419158668

   Registration No. : 1181

   Qualification : MD (Ayd) Rasa Shastra & BK

   Address : Lakar Mandi, Jammu

  • Name: Dr. Tarun Gupta (AYRB-01311)

   Designation : Assistant Professor

   DOB : 04-08-1988

   DOJ : 20-11-2019

   Email Id : drtarungupta04@gmail.com

   Phone No. : 9682397745

   Registration No. : 1331

   Qualification : MD (Ayd) Rasa Shastra

   Address : W. No. 15 Patel Nagar, Kathua

   Experience : 1 year 1 month

  Rog Nidan

  • Name: Dr. Palvi Dubey (Fresh Appointment)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 18-5--1988

   DOJ : 3-7-2021

   Email Id : drpalvidubey@gmail.com

   Phone No. : 9419021229

   Registration No. : 1418

   Qualification : M.D (Ayd) Kayachikitsa

  • Name: Dr. Himani Khajuria (AYKC-02821)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 1-10-1989

   DOJ : 07-06-2021

   Email Id : dr.himanikhajuria1212@gmail.com

   Phone No. : 7889667163

   Registration No. : 1564

   Qualification : M.D (Ayd) Kayachikitsa

   Address : 35 B/C Green Belt Park Gandhi Nagar, Jammu

  • Name: Dr. Mansi Gupta (Fresh)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 3-12-1990

   DOJ : 16-4-2021

   Email Id : mansigupta@gmail.com

   Phone No. : 9797520774

   Registration No. : 1705

   Qualification : MD (Ayd) Rog Nidana

   Address : H. No. 2, Sec 1, Rajinder Nagar JDA Colony Phase 2 Bantalab , Jammu

  Shalakya

  • Name: Dr. Poonam Bala (Fresh)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 16-07-1988

   DOJ : 06-07-2021

   Phone No. : 8082070577

   Registration No. : 1397

   Qualification : M.S. (Ayu) Shalya Tantra

   Address : Chinore, Roop Nagar, Jammu

  • Name: Dr. Neeru Bharti (AYST-01388)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 15-4-1990

   DOJ : 26-12-219

   Email Id : Drneerubharti1@gmail.com

   Phone No. : 6006846609

   Registration No. : 1391

   Qualification : MS (Ayd) Shalya Tantra

   Address : Kothey Kalyam Arnia, Jammu

  • Name: Dr. Pouse Pulose (Fresh)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 17-3-1986

   DOJ : 17-5-2021

   Email Id : pousepoulose@

   Phone No. : 9446494897

   Registration No. : 11624

   Qualification : M.D. (Ayd) Shalya Tantra

   Address : Staff Quarters, Nardni Raipur Bantalab Road, Jammu

  Shalya Tantra

  • Name: Dr. Harvinder Singh Bali (AYST-00683)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 27-10-1982

   DOJ : 01-12-2011

   Email Id : drharvindersinghbali.8@gmail.com

   Phone No. : 09796018779

   Registration No. : 746

   Qualification : MD (Ayd) Shalya Tantra

   Address : Trikuta Nagar, Jammu

  • Name: Dr. Rahul Gupta (AYST-01660)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 4-10-1991

   DOJ : 04-11-2020

   Phone No. : 9086270756

   Registration No. : 1633

   Qualification : MD (Ayu) Shalya Tantra

   Address : H. No. 201-A Salian Talab Udhampur, Jammu

  Swasthvritta

  • Name: Dr. Nikita Singh (AYKC-02414)

   Designation : Associate Professor

   DOB : 2-12-1974

   DOJ : 09-02-2013

   Email Id : drnikita1221@gmail.com

   Phone No. : 9858207979

   Registration No. : 541

   Qualification : MD (Ayd) Kayachikitsa

   Address : Patel Nagar, Kathua

   Experience : 7 Yrs 7 Months

  • Name: Dr. Namartha Raina (AYKC-02343)

   Designation : Assistant Prof.

   DOB : 22-02-1987

   DOJ : 20-5-2021

   Email Id : namartharaina34@gmail.com

   Phone No. : 7006841719

   Registration No. : 1198

   Qualification : MD. (Ayd) Kayachikitsa

   Address : JMC 551 Gurha Bakshi Nagar, Jammu